3 รายการที่เพิ่ม3 ข้อมูลในตะกร้ามีทั้งหมด 3 รายการ