สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

หน้าหลัก

เลือกภาษา

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19

ถนนพญาไท แขวง/เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์:0-2207-3599

โทรสาร: 0-2207-3502,

0-2207-3508ติดต่อ...