ห้องสมุดโรงพยาบาลนครปฐม

หน้าหลัก

เลือกภาษา

ที่อยู่

ห้องสมุดโรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม

196 ถนนเทศา

ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม 73000


โทร.034-254-154


สนับสนุนโปรแกรมโดย
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

พัฒนาโปรแกรมโดย
บ.ปิยภูมิ โซลูชั่น

ติดต่อ...